Principper

Vi leverer premium kvalitet

Vi lægger vægt på fagkunskap og alle medarbejdere arbejder efter samme rengøringskoncept sådan at vi kan arbejde systematisk med kvalitetssikring af leverancen. Alle medarbejdere har fået oplæring i brug af rengøringsmidler, arbejdsteknik, ergonomi, helse/miljø/sikkerhed og hygiejne. Vi udvikler stadig vores medarbejdere både fagligt og menneskeligt.

Vi giver personlig betjening

Du ved hvem som leverer hos dig og hvornår og vi har klare skriftlige aftaler som beskriver rengøringsplanen for din bolig.

Vi spreder glæde

Rengøring og oprydning er ikke en sur pligt for os. Vi elsker det vi gør, fordi vi tror på vi hæver livskvaliteten til vores kunder ved at levere gode tjenester. Vi ønsker at andre skal få del i vores glæde.

Vi tager samfundsansvar

Vi benytter svanemærkede produkter, der hvor det er muligt. På den måde beskytter vi miljøet og mennesker så godt som mulig. Vi betaler skat med glæde og sørger for de nødvendige forsikringer til vores medarbejdere sådan at du ikke bliver ansvarlig hvis der skulle ske fejl eller uheld i forbindelse med arbejdet i dit hjem. Vi er et godt alternativ til sort arbejde.Vi giver af vores overskud til projekter som har fokus på at styrke menneskers boevne. Sådan at flere mennesker i Danmark kan få det dejligt hjemme.